Esports col·laboratius

Activitat que oferim per fer a l’escola. Les activitats giraran totes al voltant d’esports d’invenció nova o també anomenats esports alternatius.

Els esports alternatius són aquells esports diferents als convencionals i populars. Sorgeixen  en l’àmbit educatiu per la necessitat de crear noves activitats físiques alternatives a les ja existents. Aquests esports es caracteritzen perquè prioritzen la cooperació, la diversió i la motivació dels participants, per sobre de la competitivitat i el rendiment, propi dels esports convencionals.  Tots els esports es poden jugar en equips mixtes i tenen un gran component tàctic que fa que els alumnes hagin de cooperar entre ells per poder assolir els objectius de cada esport.
Alguns d’aquest esports són: el Kanjam, el Tchoukball, l’Ultimate, el Floorball, el Poull Ball…

 

Descripció tècnica:

  • Lloc on es fa: escoles
  • Edats: a partir de 3r de primària
  • Periodicitat: 1 o 2 dies a la setmana
  • Durada sessions: 1 hora
  • Mínim participants necessaris: 6
  • Màxim participants: 16
  • Franja horària: migdia o tarda.
  • Espai necessari: pista poliesportiva