Robòtica

En els darrers anys, la robòtica educativa s’ha convertit en un recurs eficaç per al treball interdisciplinari per la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. La curiositat per la robòtica és un element motivador i un bon mitjà per treballar diferents continguts educatius.
La robòtica educativa obre un ventall molt ampli de possibilitats educatives al mateix que aporta una sèrie de beneficis pels alumnes:

  • Fomenta la creativitat, l’enginy, la curiositat i l’experimentació.
  • Desenvolupa la psicomotricitat fina, l’organització espacial i la lateralitat.
  • Facilita el treball en equip i la comunicació.
  • Permet treballar diferents competències i àrees (matemàtica, lingüística, artística, tecnològica).

Extraescolars 2018-2019

  • Activitat innovadora que desenvolupa les habilitats i competències del segle XXI i promou l’interès per la ciència i la tecnologia.
  • Metodologia LEGO Education basada en la construcció activa i el descobriment guiat pel propi alumnat, amb el suport d’un monitor/a.
  • Gran varietat de recursos i materials adaptats a les diferents edats dels alumnes.
  • Grups de fins a 10 alumnes.
  • Sessions setmanals d’1 hora o d’1h 30min, depenent l’edat.

Petits inventors (P4 i P5)

Treballarem l’experimentació i descoberta a partir de diferents materials. Per una banda tenim diferents materials de LEGO Education amb els quals desenvoluparem la creativitat a partir dels propis interessos de l’infant ja sigui mitjançant el joc simbòlic, la creació de construccions, d’històries, etc… I per altra banda també disposarem del robot Bee Bot, mitjançant el qual s’iniciaran en la programació a partir de diferents jocs i activitats totalment lúdiques.

Inventors novells (1r i 2on)

Ens iniciarem en el món de la robòtica i la programació mitjançant el LEGO WeDO. Construiran i programaran diferents robots, per acabar el curs creant i programant el seu propi robot. També disposarem de materials de LEGO Education amb els que podrem realitzar diferents construccions de màquines que a mesura que avanci el curs seran cada cop més complexes.

Inventigadors novells (3r i 4rt)

Treballarem la robòtica i la programació mitjançant el LEGO WeDO2. Començaran el curs construint i programant diferents robots guiats pel monitor/a per acabar el curs creant i programant el seu propi robot. També disposarem de materials de LEGO Education amb els que podrem realitzar diferents construccions de màquines que a mesura que avanci el curs seran cada cop més complexes.
 

Inventigadors avançats (3r i 4rt)

Treballarem la robòtica i la programació mitjançant el LEGO WeDO2. Començaran el curs construint i programant diferents robots guiats pel monitor/a per acabar el curs creant i programant el seu propi robot. També disposarem de materials de LEGO Education amb els que podrem realitzar diferents construccions de màquines que a mesura que avanci el curs seran cada cop més complexes.

Cientifics novells (5è i 6è.)

Ens iniciarem en el món de la robòtica i la programació mitjançant el LEGO WeDO. Construiran i programaran diferents robots, per acabar el curs creant i programant el seu propi robot. També disposarem de materials de LEGO Education amb els que podrem realitzar diferents construccions de màquines que a mesura que avanci el curs seran cada cop més complexes.