Colònies Escolars

De tradició centenària, les estades o convivències en cases de colònies són un element molt significatiu del sistema educatiu català. El seu paper ha estat i segueix essent fonamental en l’educació dels infants. Ofereixen oportunitats educatives diferents i complementàries i ens permeten treballar aspectes de desenvolupament social, convivència, diversió sana i respecte vers la natura en un ambient diferent a l’habitual.

Els nostres programes els desenvolupem en diferents cases, seguint un eix dinamitzador sobre el qual realitzem les activitats i fem partícips als infants i joves de l’experiència del moment.

En resum, seguretat, diversió, i aprenentatge en un context diferent a l’habitual.

I si cap programa s’adapta a les vostres necessitats us oferim les COLÒNIES A LA CARTA. Vosaltres ens dieu que us agradaria fer i nosaltres ho fem realitat.