Esports col·laboratius

Activitat que oferim per fer a l’escola. Les activitats giraran totes al voltant d’esports d’invenció nova o també anomenats esports alternatius.

Els esports alternatius són aquells esports diferents als convencionals i populars. Sorgeixen  en l’àmbit educatiu per la necessitat de crear noves activitats físiques alternatives a les ja existents. Aquests esports es caracteritzen perquè prioritzen la cooperació, la diversió i la motivació dels participants, per sobre de la competitivitat i el rendiment, propi dels esports convencionals.  Tots els esports es poden jugar en equips mixtes i tenen un gran component tàctic que fa que els alumnes hagin de cooperar entre ells per poder assolir els objectius de cada esport.
Alguns d’aquest esports són: el Spikeball, el Tchoukball, l’Ultimate, el Floorball, el Poull Ball…

    INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT: 
  • Lloc on fer-la: a l’escola (pista esportiva)
  • Edats a qui va dirigida: a partir de 3r de primària.
  • Sessions setmanals: 1 o 2.
  • Durada de cada sessió: 1 hora.
  • Franja horària: migdia o tarda.
  • Nº mínim d’alumnes: 6
  • Nº màxim d’alumnes: 16