Inscripció Casal Costerets Setembre 2022

INSCRIPCIONS CASAL COSTERETS SETEMBRE 2022

  • Formato de fecha:DD barra MM barra AAAA
  • Cal acreditar-ho enviant una còpia del certificat a casalcosterets@tempsdelleure.cat
  • ---
  • ---
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
PAGAMENT
Transferència bancària al CC de Temps de Lleure OSM S.L. amb número ES81 0049 1329 9121 1021 6846.
Al concepte cal escriure el nom i cognom del/la participant i indicar Inscripció Casal Costerets

CONSENTIMENT
La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixos com del seu tractament, és prestar-li el servei sol·licitat. A continuació podrà acceptar les finalitats que cregui convenients marcant la seva casella corresponent, tingui en compte que algunes finalitats poden ser necessàries per a poder-li prestar el servei, en el cas de NO marcar aquestes caselles, no es podrà prestar / lliurar el servei / producte associat.

ALTRES CONSIDERACIONS
D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar les inscripcions al casal d’estiu del Casal Costerets 2022, gestió administrativa, comptable i fiscal derivada de la nostra relació comercial, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal i els tractarem en base al seu consentiment. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà enviar un correu electrònic a: o dirigir un escrit a:
TEMPS DE LLEURE OSM S.L. Jaume Balmes, 8 – 08810 – Sant Pere de Ribes – BARCELONA, T. 931 195 927. mailto:info@tempsdelleure.cat
A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.